[ VB.NET ] Heart Bubbles

تم تحميل الصفحة في 0,5681574 ثانية
Heart Bubbles

QS7S

مُميّز نُقطة لُغات البرمجة للعام 2019
rankrank
إنضم
28 يناير 2019
المشاركات
299
الإعجابات
366
النقاط
63
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Class HeartBubbles


كود:
Public Class HeartBubbles
  Inherits Control
  Sub New()
    SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint Or ControlStyles.UserPaint Or
    ControlStyles.ResizeRedraw Or ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer Or ControlStyles.SupportsTransparentBackColor, True)
    Me.DoubleBuffered = True
    Me.Size = New System.Drawing.Size(100, 400)
    Me.BackColor = Color.Transparent
  End Sub
  Enum Bubble As Byte
    Slow = 0
    Fast = 1
  End Enum
  Public Shared Sync As Object = New Object()
  Public Sub Add()
    Add(Bubble.Slow, Nothing, Nothing)
  End Sub
  Public Sub Add(ByVal BubbleMode As Bubble, ByVal FillColor As Object, ByVal ColorBorder As Object)
    Dim c0, c1 As Object
    If FillColor Is Nothing Then
      Dim r As New Random
      c0 = Color.FromArgb(r.Next(255), r.Next(255), r.Next(255))
    Else
      c0 = FillColor
    End If
    If ColorBorder IsNot Nothing Then
      c1 = ColorBorder
    Else
      c1 = Nothing
    End If
    Dim v0, v1, v2 As Integer
    v0 = 17
    v1 = 26
    v2 = 3
    SyncLock Sync
      hearts.Add({c0, 245, CInt(Me.Width / 2) + rndm(3, 20), Me.Height - v1 + 10, v2, rndm(10, Me.Width - 10), -1, BubbleMode, v0, v1, c1})
    End SyncLock
    If Systimer0 Is Nothing Then
      Systimer0 = New System.Timers.Timer
      AddHandler Systimer0.Elapsed, AddressOf OnTimedEvent0
      Systimer0.Interval = 1
      Systimer0.AutoReset = True
    End If
    If Systimer0 IsNot Nothing Then
      If Systimer0.Enabled = False Then
        EnableTimer0()
      End If
    End If
  End Sub
  Private hearts As New List(Of Object)
  Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
    Dim G As Graphics = e.Graphics
    With G
      .SmoothingMode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias
      .PixelOffsetMode = Drawing2D.PixelOffsetMode.HighQuality
      If hearts.Count > 0 Then
        For Each i In hearts
          Dim x As Object() = i
          If x(4) >= x(8) And x(6) = 1 Then
            x(4) = x(4) - 1
            x(2) = x(2) + 1
          ElseIf x(4) < x(9) And x(6) = -1 Then
            x(4) = x(4) + 3
            x(2) = x(2) - 1
          Else
            If x(4) >= x(9) And x(6) = -1 Then
              x(6) = 1
            Else
              If x(6) = 1 Then
                x(6) = 966
              End If
            End If
          End If
          Dim s As Integer = CInt(x(4))
          Dim gp As Drawing2D.GraphicsPath = hGP(New Point(2, 2), New Point(s, s))
          Using bm As New Bitmap(s + 12, s + 12)
            Using gr As Graphics = Graphics.FromImage(bm)
              gr.SmoothingMode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias
              gr.PixelOffsetMode = Drawing2D.PixelOffsetMode.HighQuality
              If x(1) > 0 Then
                x(1) = x(1) - If(x(7) > 1, 3, 1)
              End If
              gr.FillPath(New SolidBrush(Color.FromArgb(CInt(x(1)), x(0).R, x(0).G, x(0).B)), gp)
              If x(10) = Nothing Then
                gr.DrawPath(New Pen(Color.FromArgb(CInt(x(1)), x(0).R, x(0).G, x(0).B), 1.6F), gp)
              Else
                gr.DrawPath(New Pen(Color.FromArgb(CInt(x(1)), x(10).R, x(10).G, x(10).B), 1.6F), gp)
              End If
              gr.Dispose()
            End Using
            Select Case DirectCast(x(7), Bubble)
              Case Bubble.Slow
                x(3) = x(3) - 1
              Case Bubble.Fast
                x(3) = x(3) - 2
            End Select
            .DrawImage(bm.Clone(), x(2), x(3))
            bm.Dispose()
          End Using
          gp.CloseAllFigures()
        Next
        Dim rm As Object() = (From a As Object In hearts Select a Where a(1) <= 0).ToArray
        If rm.Count > 0 Then
          For Each i In rm
            SyncLock Sync
              hearts.Remove(i)
            End SyncLock
          Next
        End If
      End If
    End With
  End Sub
  Private Function rndm(ByVal v0 As Integer, ByVal v1 As Integer) As Integer
    Dim r As Random = New Random()
    Return r.Next(v0, v1)
  End Function
  Private Function hGP(poi0 As Point, poi1 As Point) As Drawing2D.GraphicsPath
    Dim w As Integer = Math.Max(poi1.X, poi0.X) - Math.Min(poi1.X, poi0.X)
    Dim h As Integer = Math.Max(poi1.Y, poi0.Y) - Math.Min(poi1.Y, poi0.Y)
    Dim a As Integer = CInt((w + h) / 2)
    Dim hPath As New Drawing2D.GraphicsPath(Drawing2D.FillMode.Winding)
    If a > 0 Then
      Dim tlc As Point = poi0
      If poi1.X < poi0.X Then
        tlc.X = poi1.X
      End If
      If poi1.Y < poi0.Y Then
        tlc.Y = poi1.Y
      End If
      Dim r As Integer = CInt(a / 2)
      Dim y As Int32 = CInt(tlc.Y + r / 2 + Math.Sin(45 / 180 * Math.PI) * r / 2) + (r - (1 - Math.Sin(45 / 180 * Math.PI)) * r / 2)
      hPath.AddArc(tlc.X, tlc.Y, r, r, 135.0F, 225.0F)
      hPath.AddArc(tlc.X + r, tlc.Y, r, r, 180.0F, 225.0F)
      hPath.AddLine(CInt(tlc.X + a - (1 - Math.Sin(45 / 180 * Math.PI)) * r / 2), CInt(tlc.Y + r / 2 + Math.Sin(45 / 180 * Math.PI) * r / 2), tlc.X + r, y)
      hPath.CloseFigure()
    End If
    Return hPath
  End Function
  Private Systimer0 As System.Timers.Timer = Nothing
  Private Sub DisableTimer0()
    If Systimer0 IsNot Nothing Then
      Systimer0.Stop()
      Systimer0.Enabled = False
    End If
  End Sub
  Private Sub EnableTimer0()
    Systimer0.Enabled = True
  End Sub
  Private Sub OnTimedEvent0(source As Object, e As Timers.ElapsedEventArgs)
    If hearts.Count = 0 Then
      DisableTimer0()
      Me.Invalidate()
    Else
      Me.Invalidate()
    End If
  End Sub
End Class

طريقة الاستخدام

ضع الأداة في احد زوايا البرنامج

ثم اضافة قلب

كود:
 HeartBubbles1.Add()
او

كود:
HeartBubbles1.Add(HeartBubbles.Bubble.Fast, Color.HotPink, Nothing)
'HeartBubbles1.Add(لون الحدود, لون القلب, سرعة ارتفاع القلب)

vb.SRC
 

Ahmed Al'jabari

إداري أقسام البرمجة
rankrankrankrank
إنضم
24 يونيو 2017
المشاركات
1,636
الإعجابات
1,337
النقاط
123
الإقامة
Turkey
جميله الحركه

الحين بيستغلونها الهكرطيه ويضعون جماجم يعني اثبات بأنهم ناس خطيرين .

الفكره جميله .
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مشكله والله
 
الإعجابات: QS7S

QS7S

مُميّز نُقطة لُغات البرمجة للعام 2019
rankrank
إنضم
28 يناير 2019
المشاركات
299
الإعجابات
366
النقاط
63
هههههههههه ياخي من وين تجيك هاي الافكار :257:
هاذي الأداة تفيد في الإعجابات بالبث المباشر
الفكرة من تطبيق bigo live
اسعدني مرورك

جميله الحركه

الحين بيستغلونها الهكرطيه ويضعون جماجم يعني اثبات بأنهم ناس خطيرين .

الفكره جميله .
ههههههههههاااااي موتني ضحك .. وانت اجمل

والله فكرة مميزة جدا
شكرا لك علي هذه الفكرة
لا داعي للشكر , على الرحب والسعة :32::32:
 
الإعجابات: MaxXx

الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع (1 عضو و 0 ضيف)

خيارات الاستايل

نوع الخط
مودك
اخفاء السايدر بار OFF
توسيط المنتدى OFF
فصل الأقسام OFF
الأقسام الفرعية OFF
عرض المشاركات
حجم الخط
معلومات العضو OFF
إخفاء التوقيع OFF

إرجاع خيارات الإستايل